Üniversitelerin Taban Puanları

9. Sınıf Kümeler Alıştırmalar – Kümelerde Temel Kavramlar

A. KÜME KAVRAMI VE GÖSTERİMİ

Aşağıda verilen nesne topluluklarından hangileri küme belirtmez?

a. Asal sayılar
b. P harfi ile başlayan aylar.
c. Uzun boylu insanlar.

Çözüm:
Küme, iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. Buna göre;

a. Asal sayılar → Küme belirtir.
b. P harfi ile başlayan aylar. → Küme belirtir.
c. Uzun boylu insanlar → Küme belirtmez.

1. “Haftanın 10 harfli günleri” ifadesi küme belirtir mi?
(Belirtir)
2. “Türkiye 1. lig futbol kulüpleri” ifadesi küme belirtir mi?
(Belirtir)
3. “Sınıfımızdaki zeki kızlar” ifadesi küme belirtir mi?
(Belirtmez)

1. Liste Yöntemi

Temel Alıştırma:
Elemanları 1, 3, 5, 7 ve 9 olan kümeyi liste yöntemiyle gösteriniz.

Çözüm:
Liste yönteminde elemanlar küme parantezi içine ve aralarına virgül konularak yazılır.
Buna göre; A = {1, 3, 5, 7, 9} şeklinde yazılır.

1. 15 ten küçük asal sayıların kümesini liste yöntemiyle yazınız.
{2, 3, 5,7, 11,13}
2. Haftanın 4 harfi günlerinin kümesini liste yöntemiyle yazınız.
{Salı, Cuma}
3. Alfabemizdeki sesli harflerin kümesini liste yöntemiyle yazınız.
{a, e, ı, i, o, ö, u, ü}

2. Ortak Özellik Yöntemi

Temel Alıştırma:
Elemanları 1, 3, 5, 7 ve 9 olan kümeyi ortak özellik yöntemiyle gösteriniz.

Çözüm:
Küme elemanlarının ortak özellikleri belirlenerek yapılan gösterime ortak özellik yöntemi denir.
Buna göre, A = {Tek rakamlar}

1. 16 dan küçük asal sayıların kümesini ortak özellik yöntemiyle gösteriniz.
({x: x < 16, x asal sayı})
2. Karesi 36 dan büyük olmayan doğal sayıların kümesini ortak özellik yöntemiyle gösteriniz.
({x: x2 ≤ 36 ve x ∈ N})
3. {9, 10, 11, 12, … 39, 40} kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösteriniz.
({x: 9 ≤ x ≤ 40, x ∈ N})
4. İki basamaklı çift sayıların kümesini ortak özellik yöntemiyle gösteriniz.
({x: 10 ≤ x ≤ 98, x = 2k, k ∈ N})

B. KÜME ÇEŞİTLERİ

Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme kavramlarını örneklerle açıklar.

1. Sonlu, Sonsuz ve Boş Küme

Temel Alıştırma:
A = {x: x asal sayı x ≤ 7 ve x ∈ Z} kümesinin türünü bulunuz.

Çözüm:
A kümesinin elemanları liste yöntemiyle yazılırsa A = {2, 3, 5, 7} dir.
s(A) = 4 olduğundan A kümesi sonlu bir kümedir.

2. Alt Küme

Temel Alıştırma
A= {a, b, c, {b,c}, {d}} kümesi veriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

I. {b, c} ∈ A
II. {b, c} ⊂ A
III. s(A) = 5
IV. A nın 16 tane alt kümesi vardır.

Çözüm
{b, c} kümesi A nın bir elemanı olduğundan dolayı {b, c} ∈ A dır. I. doğrudur.
{b, c} ⊂ A olduğundan dolayı II. doğrudur.
A kümesi beş elemanlı bir kümedir. III. doğrudur.
s(A) = 5 ise A nın 25 = 32 tane alt kümesi vardır. IV. yanlıştır.

Soru: 
A = {a, b, c, d, e} kümesinin kaç tane alt kümesi olduğunu bulunuz.

Çözüm:
n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı, 2n dir.
Buna göre;  s(A) = 5 ise A nın alt küme sayısı 2^5 = 32 dir.

Soru:
A = {a, b, c, d, e} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde

a) a bulunmaz.
b) a bulunur.
c) a ve e bulunur.
d) a veya e bulunur.

Çözüm:

9. Sınıf Kümeler Konu Anlatımı – Kümelerde Temel Kavramlar

9. Sınıf Kümeler – Kuvvet Kümesi, Eşit Kümeler Konu Anlatımı

9. Sınıf Kümeler Alıştırmalar – Kümelerde Temel Kavramlar

9. Sınıf Kümeler Temel Kavramlar Çözümlü Sorular

9. Sınıf Altküme ve Özaltküme Çözümlü Sorular

9. Sınıf Kümeler, Alt Küme, Özalt Küme Çözümlü Sorular

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

www.universitehayali.com