Üniversitelerin Taban Puanları

4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Sıralama Konu Anlatımı

Doğal Sayıları Sıralama

Doğal sayılar sıralanırken en soldan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır.

• Üç basamaklı doğal sayılar sıralanırken önce yüzler basamağındaki rakamlara bakılır. Yüzler basamağındaki  rakamı büyük olan sayı, diğerlerinden büyüktür.
• Sayıların yüzler basamağındaki rakamlar eşit ise onlar basamağındaki rakamlara bakılır. Onlar basamağındaki rakamı büyük olan sayı, diğerlerinden büyüktür.
• Sayıların yüzler ve onlar basamağındaki rakamlar eşit ise birler basamağındaki rakamlara bakılır. Birler basamağındaki rakamı büyük olan sayı, diğerlerinden büyüktür.
• Sayıların yüzler, onlar ve birler basamağındaki rakamlar eşitse sayılar da eşittir.

Örnek:
Fiyatları verilen ürünleri ucuzdan pahalıya doğru sıralayalım.
Bulaşık makinesi 989 TL, buzdolabı 2450 TL, televizyon 2050 TL ve bilgisayar 1020 TL’dir.
Çözüm:
989 sayısı, üç basamaklı bir doğal sayıdır. Üç basamaklı doğal sayılar, dört basamaklı doğal sayılardan küçüktür.
989 < 2450
989 < 2050
989 < 1020
Sayılardan en küçüğü 989’dur. Öyleyse en ucuz ürün, bulaşık makinesidir.

1020 sayısının binler basamağındaki rakam, 2450 ve 2050 sayılarının binler basamağındaki rakamdan küçüktür.
(1 < 2)
1020 < 2450
1020 < 2050
Bilgisayar; buzdolabı ve televizyondan ucuzdur. Bulaşık makinesinden pahalıdır.

2450 ve 2050 sayılarının binler basamağındaki rakamlar eşittir
(2 = 2)
2450 sayısının yüzler basamağındaki rakam, 2050 sayısının yüzler basamağındaki rakamdan büyüktür
(4 > 0)
2450 > 2050
En pahalı ürün, buzdolabıdır.

Ürünlerin fiyatlarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım.
989 TL < 1020 TL < 2050 TL < 2450 TL

Örnek:
342615 – 9286 – 628 – 9903 – 51340 doğal sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

Çözüm:
342 615 sayısı altı basamaklı, 628 sayısı ise üç basamaklı doğal sayıdır. Öyleyse 628 sayısı, diğer sayılardan küçüktür. 342 615 sayısı, diğer sayılardan büyüktür.

628 < 342 615
628 < 9286
628 < 9903
628 < 51 340

51 340 sayısı beş basamaklı, 9286 ve 9903 sayıları ise dört basamaklı doğal sayılardır. Beş basamaklı doğal sayılar, dört basamaklı doğal sayılardan büyüktür.

51 340 > 9286
51 340 > 9903

9286 ve 9903 sayılarının binler basamağındaki rakamlar eşittir (9 = 9). 9903 sayısının yüzler basamağındaki rakam, 9286 sayısının yüzler basamağındaki rakamdan büyüktür (9 > 2).

9903 > 9286

Verilen doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım.
342 615 > 51 340 > 9903 > 9286 > 628

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

www.universitehayali.com