Üniversitelerin Taban Puanları

4. Sınıf Doğal Sayılar Konu Anlatımı (Sayıların Okunuşu, Çözümleme)

4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Konu Anlatımı

Doğal sayılar, sayma sayılarına 0 (sıfır) sayısının eklenmesiyle oluşur. Bu durumda doğal sayılar kümesi;

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ………………….. sayılarından oluşur.

Sıfırdan başlayarak sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar deriz.

Sayma sayıları kümesi (adından belli olduğu üzere saymaya 0 dan değil 1 den başlarız) ;

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10………… şeklinde devam eder.

ÇİFT DOĞAL SAYILAR

Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından biri bulunan doğal sayılara çift doğal sayılar denir.

Örneğin; 8, 4, 26, 48, 60, 274, 5246, 2180, 542 sayıları çift doğal sayılardır.

TEK DOĞAL SAYILAR

Birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarından biri bulunan sayılara tek doğal sayılar denir.

Örneğin; 5, 9, 21, 35, 243, 739, 5383, 4287 sayıları tek doğal sayılardır.

Bilmeniz Gerekenler

» Sıfır çift doğal sayıdır.

» En küçük tek doğal sayı 1’dir.

» Çift doğal sayılar 2 ile kalansız bölünür.

» Tek doğal sayılar 2 ile bölündüğünde 1 kalanını verir.

Rakam Nedir?

Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Bu rakamlar:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere 10 tanedir.

Dört basamaklı bir sayıda dört, beş basamaklı bir sayıda beş, altı basamaklı bir sayıda altı adet rakam bulunur. Dört, beş ve altı basamaklı sayılarda, binler ve birler bölüğü bulunur.

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU ve YAZILIŞI

» Doğal sayılar soldan sağa doğru okunurlar.

» Her bölükte önce bölükteki sayı okunur. Sonra da bölüğün adı söylenir.

» Yalnız birler bölüğünün adı söylenmez.

» Sayının yazılışında söylenmeyen bölük ve basamaklara “0” sıfır yazılır.

– Üç bin yirmi bir: 3021
3021 doğal sayısı dört basamaklıdır.

–  Seksen altı bin dört yüz üç: 86 403
86 403 doğal sayısı beş basamaklıdır.

–   Beş yüz on sekiz bin iki yüz kırk sekiz: 518 248
518 248 doğal sayısı altı basamaklıdır.

Yüzer ve Biner İleriye Doğru Sayma

  • 100’den başlayarak 1000’e kadar yüzer ileriye doğru sayılırken aşağıdaki sayılar söylenir:
    100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
  • 1200’den başlayarak 2800’e kadar yüzer ileriye doğru sayalım.
    1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
  • 1000’den başlayarak 10 000’e kadar biner ileriye doğru sayılırken aşağıdaki sayılar söylenir:
    1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000

Soru: Kasada 8200 TL vardı. Kasaya yedi adet daha 100 TL konulursa , son durumda kasada ne kadar bulunur?

Çözüm: 8200, 8300(1. para), 8400(2.para), 8500(3.para), 8600(4.para), 8700(5.para), 8800(6.para), 8900(7.para)

SORULAR

Aşağıda, bazı yüzer ve biner saymalar verilmiştir. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

7600 – 7700 – 7800 – …….. – 8000 –  …….. –  ……..
Cevap: 7900 – 8100 – 8200

3200 – 3300 – 3400 – …….. –  …….. – …….. – 3800
Cevap: 3500 – 3600 – 3700

3000 – 4000 – 5000 – …….. – 7000 – …….. –  ……..
Cevap: 6000 – 8000 – 9000

BÖLÜKLER VE BASAMAKLAR

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayıların Bölükleri, Basamakları ve Doğal Sayıları Çözümleme

4, 5 ve 6 basamakl doğal sayılarda, binler ve birler bölüğü bulunur. Birler bölüğünde birler, onlar ve yüzler basamağı bulunur. Binler bölüğünde binler, on binler ve yüz binler basamağı bulunabilir.

Örnek: Beş basamaklı 12 645 doğal sayısının bölüklerini, basamaklarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirleyelim.

Çözüm:
12 645 sayısını basamak tablosunda gösterelim.

12 645 sayısının binler bölüğünde 12, birler bölüğünde 645 bulunur.

Örnek: Dört basamaklı 6750 doğal sayısının bölüklerini, basamaklarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirleyelim.

Çözüm: 6750 sayısının binler bölüğünde 6, birler bölüğünde 750 sayısı bulunur.

Örnek:  İki yüz üç bin altmış yedi doğal sayısının bölüklerini, basamaklarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirleyelim.

Çözüm: Okunan sayı 203 067 dir. 203 067 sayısının binler bölüğünde 203, birler bölüğünde 67 bulunur.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

www.universitehayali.com